დეტალები ადგილის შესახებ

კვადრატული საზომი ერთეული

100 sqm

ტევადობა

70